Hei og hjertelig velkommen til Fernanda Nissen Skolekor :-)

På denne siden kan du melde ditt barn på skolekoret ved Fernanda Nissen skole.

Kontingenten er på kr 500,- (kr 250,- for søsken) per semester (halvår) for å være medlem i koret.

Dette dekker bl.a:

  • Dirigentens lønn
  • 1 T-skjorte ved innmelding
  • Helgeseminarer (leie av lokale etc)
  • Diverse matserveringer på konserter, seminarer etc.

Koret øver en gang i uken.

Legg inn barnets navn og kontaktinformasjonen til foreldre/foresatt. 

NB! Legg inn klasse, eventuelle søsken og matpreferanser i feltet for "Land"

V E L K O M M E N :-)

Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.